Planning en advisering bij aanbestedingen

Bij diverse aanbestedingen in het openbaar vervoer heb ik werk verricht voor vervoerders c.q. potentiële inschrijvers. Een paar voorbeelden van mijn typische werkzaamheden:

Analyseren aanbestedingsdocumenten
Bij iedere aanbesteding is het belangrijk om de aanbestedingsdocumenten uitvoerig te analyseren. Aan welke voorwaarden moeten worden voldaan? Welk effect hebben de gunningscriteria? Zijn er juridische risico’s? Bij deze analyses heb ik een voorsprong dankzij de combinatie van een juridische achtergrond (mr.) en eigen ervaring met het ontwerpen en optimaliseren van dienstregelingen ten behoeve van aanbestedingen.

Ontwerpen en optimaliseren van de dienstregeling
De volgende stap is het ontwerpen en optimaliseren van de dienstregeling. De mate van vrijheid verschilt per aanbesteding: waar de ene concessieverlener zélf een dienstregeling voorschrijft, laat de andere juist veel vrijheid aan de vervoerder om zélf een voorstel voor een optimale lijnvoering en frequenties te doen.

Het maken van een dienstregeling kan ik helemaal zélf, desnoods vanaf niets af opgebouwd. Dit is voor mij meestal het ouderwetse handwerk, waarbij ik zelf de berekeningen uitvoer om de dienstregeling zo optimaal mogelijk te maken: efficiënte omlopen, goede aansluitingen, slimme combinaties, enzovoort.

Opstellen Vervoersplan e.d.
Een dienstregeling maken is één, maar minstens zo belangrijk is de gemaakte keuzes onderbouwen. Dat gebeurt in het Vervoersplan. Diverse PTA’s verwachten daarnaast allerlei aanvullende plannen: partnershipplan, kwaliteitsplan, materieelplan, enzovoort. Mijn primaire focus ligt op het Vervoersplan, maar daarnaast heb ik inmiddels diverse andere plannen (mede) opgesteld. Dankzij goede schriftelijke communicatieve vaardigheden kan dit ook onder grote tijdsdruk geschieden.

Overige advisering
Hoewel ik de laatste tijd voornamelijk voor (potentiële) inschrijvers werkzaam ben geweest, adviseer ik soms ook concessieverleners. Daarnaast adviseer ik vervoerders over allerlei juridische aspecten van openbaar vervoer die niet direct met aanbestedingen te maken hebben (juridische kaders, ontheffingen etc.).

Leave a Reply