Arthur Kamminga

Op dood spoor_

Overzicht    
.
. Fotoverslagen
. .
Overzicht
Leeuwarden - Stiens
Harlingen Haven
Franeker

Lw Schenkenschans
Leeuwarden Zwette
Groningen Eemskanaal
Den Helder Haven
Industrie Hoogeveen
Nieuw Amsterdam -
   Schoonebeek

Zwolle Katwolde
Kampen
Santpoort - IJmuiden
Harderwijk Haven
Nijmegen stamlijn
Rotterdam Rijnhaven
Den Bosch Rietvelden
Oosterhout Vijf Eiken
Boxtel - Veghel
Roermond - Dalheim
Maastricht - Lanaken

.
.
. Overige pagina's
. .
Nieuwsoverzicht
Verwante specials
Wat is nieuw?
HTML-frameversie

Bezoekersteller
.

Actualiteiten
Op datum
- Per spoorlijn - RSS-feed
RSS

Welkom op de nieuwspagina van Op Dood Spoor. Deze website is sinds april 2008 uitgebreid met een nieuwsrubriek over de ontwikkelingen op de op deze website beschreven spoorlijntjes. Een fotoverslag is namelijk slechts een momentopname en niet erg geschikt om nieuws mee te melden. Daarom nu een aparte nieuwsrubriek!

Deze nieuwsrubriek kan op verschillende manieren gesorteerd worden: "op datum", "per spoorlijn", of als RSS-feed. Gebruik daarvoor de tekstlink bovenaan deze pagina.

1 juli 2009 Stamlijn Zwolle Katwolde gaat mogelijk verdwijnen

De stamspoorlijn Zwolle Katwolde gaat mogelijk verdwijnen. Dit valt af te leiden uit de Netverklaring 2010 van ProRail, die meldt dat een procedure tot (definitieve) onttrekking bij hen in behandeling is. De stamlijn, die sporadisch gebruikt wordt voor het vervoer van te slopen spoorwegmaterieel, ligt in de weg voor de realisatie van het nieuwe station Voorsterpoort.

Lees verder...

.
5 april 2009 Station Harlingen Haven tot medio 2010 ontspoord

Tot medio 2010 rijden er geen treinen van en naar Harlingen Haven. In verband met de werkzaamheden voor het aanpassen van de waterkering moet het treinstation tijdelijk plaatsmaken. De nieuwe waterkering komt op de plek te liggen waar tot voor kort het perron van Harlingen Haven lag. Zodoende was het noodzakelijk om zowel het spoor als het perron op te breken...

Lees verder...

.
23 februari 2009 Aannemer verwijdert per ongeluk stukje stamspoor

Een aannemer heeft eind januari in Den Bosch per ongeluk een klein stukje van het stamspoor richting Heineken verwijderd. Het was de bedoeling dat alleen het stukje spoor dat vroeger langs de Paardskerkhofweg richting de Brabanthallen liep zou worden verwijderd. Dit stuk spoor is niet meer aangesloten op het stamspoor en lag in de weg voor de aanleg van een voetpad.

Lees verder...

.
29 juni 2008 Spoor op NAM-terrein in Schoonebeek opgebroken

De voormalige goederenspoorlijn van Nieuw-Amsterdam naar Schoonebeek is een paar honderd meter korter geworden. Het onlangs opgebroken laatste stukje van de spoorlijn was gelegen op het terrein van het NAM-kantoor en was als straatspoor uit- gevoerd. Het gehele bedrijfsterrein aan het einde van het goederenspoor wordt op dit moment gesaneerd...

Lees verder...

.
7 juni 2008 B&W Velsen: busbaan op spoorlijn naar IJmuiden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen doet aan de gemeenteraad het voorstel om een nieuwe busbaan aan te leggen op het tracé van de in onbruik geraakte spoorlijn naar IJmuiden. Indien het voorstel door de raad wordt gesteund, betekent dit dat het bijzonder onwaarschijnlijk is dat er ooit weer treinen naar IJmuiden zullen rijden...

Lees verder...

.
1 juni 2008 Brabants Dagblad: "Heineken houdt vast aan spoor"

Bierbrouwer Heineken blijft bij haar idee om het stamlijntje naar de productielocatie in 's-Hertogenbosch te behouden, zo meldt het Brabants Dagblad op 23 mei 2008. Heineken wil het spoor gebruiken voor de aanvoer van onder meer lege flessen, tin en karton. De gemeente wil echter het vervallen gebied waardoor de lijn loopt gaan ontwikkelen in een nieuwe woonwijk...

Lees verder...

.
24 mei 2008 Herik Rail: wilde plannen voor trein naar IJmuiden

De in onbruik geraakte spoorlijn naar IJmuiden kan opnieuw in gebruik worden genomen. Dat is althans de mening van Gerard van den Herik van Herik Rail. In een onderzoek dat samen met Meuwissen Advies uit Zoetermeer is opgesteld worden diverse wilde plannen gepresenteerd. Zo zou er een nieuw tracé van het Pontplein naar de Amsterdamse havens moeten komen...

Lees verder...

.
7 mei 2008 Laatste zomer buitendijks station Harlingen Haven

De zomer van 2008 zal de laatste zomer zijn waarin het station Harlingen Haven in zijn huidige vorm in gebruik is. Medio maart 2009 wordt het treinverkeer naar het enige buitendijkse station in Nederland gestaakt. Het spoor en het station zullen worden verwijderd voor de bouw van een nieuwe waterkering aan de andere zijde van het huidige spoor...

Lees verder...

.
7 mei 2008 Stamlijn De Wieken Hoogeveen is nu een fietspad

De stamspoorlijn naar industrieterrein De Wieken in Hoogeveen is inmiddels volledig opgebroken. Slechts het aansluitwissel en de eerste 100 meter zijn nog aanwezig. Het stamlijnje is ten prooi gevallen aan de revitalisering van het bedrijventerrein, waarbij een multimodale ontsluiting het heeft moeten afleggen tegenover de aanleg van een nieuw fietspad...

Lees verder...

.
14 april 2008 Spoorbrug Leeuwarden-Stiens wordt toch gesloopt

De gemeente Leeuwarden is van plan de spoorbrug over de Harlingervaart alsnog te gaan slopen. Dit wist de Leeuwarder Courant op 10 april 2008 te melden. De ruim honderd jaar oude spoorbrug is gelegen in de voormalige spoorlijn Leeuwar- den-Stiens, een overblijfsel van het roemruchte Dokkummer Lokaeltsje van de Noord-Friese Lokaal Spoorweg (NFLS)...

Lees verder...

.
10 april 2008 Deel stamlijn Den Helder Haven wordt uithaalspoor

Het eerste gedeelte van de stamspoorlijn naar de haven van Den Helder wordt geëlektrificeerd en zal een tweede leven krijgen als uithaalspoor voor ledig materieel van NS-Reizigers. Onlangs zijn de werkzaamheden begonnen met het plaatsen van betonvoeten voor de bovenleidingsmasten. De toekomst van de rest van de stamlijn is nog onzeker...

Lees verder...

.
10 april 2008 Franeker stamlijn Oost grotendeels opgebroken

Nadat in de jaren negentig de stamlijn West in Franeker het veld moest ruimen, heeft nu ook stamlijn Oost het loodje gelegd. Het spoor langs de Oostelijke Industrieweg is volledig opgebroken, evenals enkele meters aan het begin van de stamlijn. Het aansluitwissel en het spoor dat op een particulier bedrijfsterrein ligt zijn nog wel aanwezig...

Lees verder...

.
10 april 2008 Stamlijn Leeuwarden Schenkenschans opgebroken

De stamspoorlijn Leeuwarden Schenkenschans is in het kader van de revitalisering van industriegebied Leeuwarden-West nagenoeg volledig opgebroken. Alleen het aansluitwissel en de eerste 200 meter evenwijdig aan de spoorlijn naar Harlingen zijn nog niet verdwenen. Bij de opbraakwerkzaamheden is men grondig te werk gegaan...

Lees verder...

.
10 april 2008 Stamlijn Leeuwarden De Zwette opgebroken

Bij de revitalisering van de industriegebied Leeuwarden-West is ook de stamspoorlijn De Zwette verloren gegaan. Alle sporen rondom de Zwettestraat zijn opgebroken. Slechts een klein stukje resteert: het gedeelte dat al enkele jaren schuil ging in de ondoordringbare bossages ten zuidoosten van de Zwettetunnel, inclusief het daargelegen wissel...

Lees verder...

.
10 april 2008 Definitief einde voor spoorlijn Leeuwarden-Stiens

De kans dat de spoorlijn Leeuwarden-Stiens ooit nog wordt gereactiveerd is door het volledig opbreken van het gedeelte op het industrieterrein Leeuwarden-West nagenoeg nihil geworden.  Hierdoor zijn ook de laatste restanten van de NFLS van het spoorwegnet afgesneden. Ook de korte stamspoorlijn langs de Marshallweg is voltooid verleden tijd geworden...

Lees verder...

.
10 april 2008 Gemeente verbiedt gebruik van stamlijn Heineken

De gemeente Den Bosch heeft het gebruik van de stamspoorlijn De Rietvelden, zoals het spoorlijntje naar de brouwerij van Heineken officieel heet, verboden. Dit is een opmerkelijk besluit omdat de bierbrouwer het spoor juist opnieuw in gebruik wil nemen voor het vervoer van flessen. De gemeente wil echter het vervallen gebied waardoor het spoor loopt gaan herstrecturen...

Lees verder...

.
10 april 2008 "Vanaf herfst 2008 weer spoorvervoer naar Veghel"

Vanaf najaar 2008 zal er weer goederenvervoer per spoor naar Veghel zijn. Dat was althans de verwachting van Peter van der Meij in een bericht van Omroep Brabant op 21 januari 2008. Van der Meij is directeur van DHL en tevens spreekbuis van de Veghelse ondernemers. Vanaf de herfst zou per dag één trein moeten gaan rijden met 25 tot 30 containers...

Lees verder...

Naar de hoofdpagina en de fotoverslagen

Nieuwstips? Mail!

- Advertenties -

Niet beschikbaar

.© Arthur Kamminga

Hoofdpagina Thema: geografie Thema: fotografie Thema: rail Contact_