Arthur Kamminga

Op dood spoor_

Overzicht    
.
. Fotoverslagen
. .
Overzicht
Leeuwarden - Stiens
Harlingen Haven
Franeker

Lw Schenkenschans
Leeuwarden Zwette
Groningen Eemskanaal
Den Helder Haven
Industrie Hoogeveen
Nieuw Amsterdam -
   Schoonebeek

Zwolle Katwolde
Kampen
Santpoort - IJmuiden
Harderwijk Haven
Nijmegen stamlijn
Rotterdam Rijnhaven
Den Bosch Rietvelden
Oosterhout Vijf Eiken
Boxtel - Veghel
Roermond - Dalheim
Maastricht - Lanaken

.
.
. Overige pagina's
. .
Nieuwsoverzicht
Verwante specials
Wat is nieuw?
HTML-frameversie

Bezoekersteller
.

Actualiteiten Stamspoorlijn Den Bosch De Rietvelden
Op datum - Per spoorlijn - RSS-feed
RSS

Het fotoverslag van de stamlijn Den Bosch De Rietvelden is een momentopname uit augustus 2006. Op deze nieuwspagina aandacht voor de ontwikkelingen rondom deze spoorlijn.

23 februari 2009 Aannemer verwijdert per ongeluk stukje stamspoor

Een aannemer heeft eind januari per ongeluk een klein stukje van het stamspoor richting Heineken verwijderd. Het was de bedoeling dat alleen het stukje spoor dat vroeger langs de Paardskerkhofweg richting de Brabanthallen liep zou worden verwijderd. Dit stuk spoor (op het foto'tje rechts) is niet meer aangesloten op het stamspoor en lag in de weg voor de aanleg van een voetpad. De aannemer ging echter zo voortvarend te werk dat hij ook een gedeelte van het stamspoor verwijderde,
namelijk het gedeelte in de overweg op bovenstaande foto.

Een vergissing, of een poging tot sabotage?¹ Zoals bekend ziet de gemeente Den Bosch het stam-spoor het liefst vandaag nog verdwijnen omdat het niet zou passen in de herontwikkelingsplannen die zij voor het gebied heeft gemaakt. Dit tot ongenoegen van Heineken, die het spoor juist graag weer in gebruik wil nemen voor het vervoer van lege flessen naar haar fabriek. Vervoer per spoor is in dat opzicht een stuk milieuvriendelijker dan vervoer per vrachtwagen. De gemeente Den Bosch lijkt echter het uitvoeren van haar herontwikkelingsplan tot doel op zich te hebben verheven, in plaats van als instrument op een nieuwe impuls voor het gebied te initiëren.²

Desondanks gaf de gemeente Den Bosch de fout toe en zou het stuk stamspoor worden hersteld. De toekomst van het stamspoorlijntje blijft echter ongewis. Het ligt niet in de verwachting dat de gemeente Den Bosch op korte termijn zal ophouden met de ontwikkeling van het stamlijntje te treineren.

¹ http://www.januskiep.nl/mt/archives/001723.html
² http://www.brabantsdagblad.nl/regios/denbosch/3767220/College-zet-streep-door-stamlijntje-Heineken.ece

.
1 juni 2008 Brabants Dagblad: "Heineken houdt vast aan spoor"

Bierbrouwer Heineken blijft bij haar idee om het stamlijntje naar de productielocatie in 's-Hertogenbosch te behouden, zo meldt het Brabants Dagblad op 23 mei 2008. Heineken wil het spoor gebruiken voor de aanvoer van onder meer lege flessen, tin en karton. De gemeente wil echter het vervallen gebied waardoor het spoor loopt gaan ontwikkelen in een nieuwe woonwijk. De stamlijn zou om de wijk heen kunnen worden gelegd, maar de vraag is wie de kosten daarvan moet betalen.
Het multimodaal coördinatie- en adviescentrum bemiddelt tussen de gemeente en Heineken, maar is met de bierbrouwer van mening dat de gemeente voor de kosten van het verleggen van de spoorlijn moet opdraaien. Heineken is op dit moment bezig met een haalbaarheidsonderzoek naar het reactiveren van de stamspoorlijn, waarin ook alternatieve oplossingen, zoals het laden- en lossen op een andere locatie, zullen worden overwogen.
.
10 april 2008 Gemeente verbiedt gebruik van stamlijn Heineken

De gemeente Den Bosch heeft het gebruik van de stamspoorlijn De Rietvelden, zoals het spoorlijntje naar de brouwerij van Heineken officieel heet, verboden. Dit wist Rolandrail¹ op 14 januari 2008 te melden. Dit lijkt een opmerkelijk besluit te zijn, omdat de bierbrouwer het spoor juist opnieuw in gebruik wil nemen voor het vervoer van flessen. De gemeente wil echter het vervallen gebied waardoor het spoor loopt eerst herstructuren.
-
Het college van Burgemeester en Wethouders liet in haar besluitenlijst van 9 januari 2007 nog weten een verkennend onderzoek uit te voeren naar de stamspoorlijn die door Boschveld loopt.² In het Masterplan De Rietvelden/De Vutter/Ertveld wordt als project het opzetten van een spoorvervoerconcept voor de Rietvelden genoemd, in samenwerking met ProRail en Heineken.³  Het rapport Vernieuwing Boschveld - Alle troeven in eigen hand uit 2007 schrijft over het stamspoor:
-begin citaat-
6. Stamlijntje inpassen
Het stamlijntje wordt opgeheven of aangepast tot een volwaardige spoorlijn met circa
twintig verplaatsingen per dag. Bij behoud is het nodig om de huidige locatie van het
lijntje te onderzoeken plus een aantal mogelijke alternatieven. De huidige structuur heeft
weinig kwaliteit om te behouden te worden omdat louter achterkanten zich richten op het
stamlijntje. Alternatieven zouden kunnen zijn om het spoorlijntje te combineren met de
Paardskerkhofweg of een nieuwe route langs de kade aan te leggen om kruising met de
nieuwe Parallelweg te voorkomen. Hierbij moet rekening gehouden worden met mogelijke
geluidsoverlast (trillingen), veiligheid (hekken etc.) en barrièrewerking.
4

Uit de beleidsdocumenten blijkt dat het stamlijntje nog niet afgeschreven is, maar dan wel moet worden ingepast in de plannen voor het herstructureren van de wijk Boschveld. Hoe het verbod om de huidige stamlijn te berijden moet worden gezien is niet helemaal duidelijk. Ook is het besluit niet terug te vinden in de besluitenlijst van het college van B&W.

---
¹ http://www.rolandrail.net/archief/08_01.htm
² http://gemeenteraad.s-hertogenbosch.nl/bis/overzicht/besluitenlijst.cfm?datum=20070109
³ http://www.s-hertogenbosch.nl/bis/voorstellen/07.1181.pdf
4 http://www.s-hertogenbosch.nl/bis/bijlagen/07.0571%20bijlage%202.pdf

Naar het fotoverslag stamlijn 's-Hertogenbosch De Rietvelden

Naar de nieuwspagina

Nieuwstips? Mail!

- Advertenties -

Niet beschikbaar

.© Arthur Kamminga

Hoofdpagina Thema: geografie Thema: fotografie Thema: rail Contact_