Arthur Kamminga

Op dood spoor_

Overzicht    
.
. Fotoverslagen
. .
Overzicht
Leeuwarden - Stiens
Harlingen Haven
Franeker

Lw Schenkenschans
Leeuwarden Zwette
Groningen Eemskanaal
Den Helder Haven
Industrie Hoogeveen
Nieuw Amsterdam -
   Schoonebeek

Zwolle Katwolde
Kampen
Santpoort - IJmuiden
Harderwijk Haven
Nijmegen stamlijn
Rotterdam Rijnhaven
Den Bosch Rietvelden
Oosterhout Vijf Eiken
Boxtel - Veghel
Roermond - Dalheim
Maastricht - Lanaken

.
.
. Overige pagina's
. .
Nieuwsoverzicht
Verwante specials
Wat is nieuw?
HTML-frameversie

Bezoekersteller
.

Actualiteiten Stamspoorlijn Hoogeveen De Wieken
Op datum - Per spoorlijn - RSS-feed
RSS

Het fotoverslag van de stamlijn Hoogeveen is afkomstig uit 2003, toen de spoorlijn nog niet was opgebroken. Op deze nieuwspagina aandacht voor de ontwikkelingen rondom deze spoorlijn.

7 mei 2008 Stamlijn De Wieken Hoogeveen is nu een fietspad
De stamspoorlijn naar industrieterrein De Wieken in Hoogeveen is inmiddels volledig opgebroken. Slechts het aansluitwissel en de eerste 100 meter zijn nog aanwezig.

Het stamlijnje is ten prooi gevallen aan de revitalisering van het bedrijventerrein, waarbij een multi-modale ontsluiting het heeft moeten afleggen tegenover de aanleg van een nieuw fietspad. Op het gedeelte dat op het terrein van de voormalige Philips-vestiging liep is een nieuwe verbindingsweg met twee rotondes aangelegd. Het tracé tussen het industrieterrein en het station is nog wel vrij, maar het spoor en het ballastbed zijn verwijderd waardoor een langgerekte "zandbak" resteert.

De AG Bellstraat: op de plek waar de stamlijn lag is een fietspad met dubbele bomenrij aangelegd.
Het is bijzonder triest dat de stamlijn in Hoogeveen is opgebroken terwijl er wel serieuze interesse in reactivering aanwezig was. Een groep bedrijven die aan de spoorlijn is gevestigd was concreet bezig met het maken van plannen voor het opnieuw in gebruik nemen van de stamlijn, toen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat aan spoorbeheerder ProRail toestemming gaf de stamlijn te saneren. Zij ging daarbij zonder enig nader onderzoek af op de bewering van ProRail dat er geen toekomst voor de stamspoorlijn zou zijn. De gang van zaken rondom de sanering van het lijntje verdient dan ook beslist geen schoonheidsprijs, hetgeen echter bij de daarbij betrokken overheden bijzonder gevoelig ligt en er bij geen van hen de wil aanwezig is om fouten te erkennen, laat staan er van te leren.

Hoewel de spoorlijn naar industrieterrein De Wieken voorgoed verloren is gegaan, wil Hoogeveen toch niet helemaal uitsluiten dat er ooit toch nog goederenvervoer per spoor zal plaatsvinden. Dit zal dan echter moeten plaatsvinden vanaf een dan nieuw aan te leggen overslagplek in de buurt van het station, aldus burgemeester Urlings van Hoogeveen. Concrete plannen zijn er echter niet en een bedrijf met multi-modale ambities zou zich vooralsnog beter in een andere gemeente kunnen gaan vestigen, bijvoorbeeld in Coevorden dat zich momenteel op spoorgebied succesvol ontwikkelt.

Het voormalige tracé achter het Alfa-college, waar ooit de stamlijn met een omloopspoor lag.

Naar het fotoverslag Hoogeveen stamlijn De Wieken

Naar de nieuwspagina

Nieuwstips? Mail!

- Advertenties -

Niet beschikbaar

.© Arthur Kamminga

Hoofdpagina Thema: geografie Thema: fotografie Thema: rail Contact_