Arthur Kamminga

Op dood spoor_

Overzicht    
.
. Fotoverslagen
. .
Overzicht
Leeuwarden - Stiens
Harlingen Haven
Franeker

Lw Schenkenschans
Leeuwarden Zwette
Groningen Eemskanaal
Den Helder Haven
Industrie Hoogeveen
Nieuw Amsterdam -
   Schoonebeek

Zwolle Katwolde
Kampen
Santpoort - IJmuiden
Harderwijk Haven
Nijmegen stamlijn
Rotterdam Rijnhaven
Den Bosch Rietvelden
Oosterhout Vijf Eiken
Boxtel - Veghel
Roermond - Dalheim
Maastricht - Lanaken

.
.
. Overige pagina's
. .
Nieuwsoverzicht
Verwante specials
Wat is nieuw?
HTML-frameversie

Bezoekersteller
.

Actualiteiten stamspoorlijn Leeuwarden Schenkenschans
Op datum - Per spoorlijn - RSS-feed
RSS

Het fotoverslag van de stamlijn Leeuwarden Schenkenschans is een momentopname. Op deze nieuwspagina aandacht voor de ontwikkelingen rondom deze spoorlijn.

10 april 2008 Stamlijn Leeuwarden Schenkenschans opgebroken

De Archimedesweg op de plek waar ooit in de linkerberm van de weg het stamspoor en een omloop-spoor lagen. Op de achtergrond het nieuwe kantoorgebouw langs de Einsteinweg.
De stamspoorlijn Leeuwarden Schenkenschans is in het kader van de revitalisering van industriegebied Leeuwarden-West in begin 2007 nagenoeg volledig opgebroken. Alleen het aansluitwissel en de eerste 200 meter evenwijdig aan de spoorlijn naar Harlingen zijn nog niet verdwenen.

Bij de opbraakwerkzaamheden is men grondig te werk gegaan, waardoor er op dit moment bijna niets meer van de stamlijn is terug te vinden. Bovendien zijn alle wegen opnieuw geasfalteerd, en zijn langs de Archimedusweg parkeervakken aangelegd op de plek van het stamspoor. Aan het einde van de straat verrijst nu aan de noordzijde van de Einsteinweg een kantoorgebouw, daar waar ooit een spooraansluiting lag.

Het huidige einde van de stamlijn. Op de achtergrond is links van de trein een verbleekt S-bord te zien.
Het eerste deel van de stamlijn, dat naast het talud van de sporen naar Harlingen en Stavoren ligt, is nog wel aanwezig. Ongeveer 20 meter voor de plek waar de in een boog achtereenvolgens de Fahrenheitweg en de Archimedusweg overstak, gaat het spoor over in een strook grind. Vermoedelijk is het nu nog aanwezige deel gelegen op spoorgrond (eigendom Railinfratrust, in beheer bij ProRail), terwijl de rest van de stamlijn op grond van de gemeente Leeuwarden was gelegen. Het restant van de stamlijn is nog steeds aangesloten op het spoorwegnet: het aansluitwissel is nog steeds op zijn plaats, evenals het ATB-NG-baken dat in het stamspoor is gelegen.

De Archimedesweg eind 2006, te vergelijken met de eerste foto van dit bericht. De oranje hoogwerker is gebleven, maar het spoor is verdwenen.

Naar het fotoverslag Leeuwarden stamlijn Schenkenschans

Naar de nieuwspagina

Nieuwstips? Mail!

- Advertenties -

Niet beschikbaar

. Arthur Kamminga

Hoofdpagina Thema: geografie Thema: fotografie Thema: rail Contact_