Arthur Kamminga

Op dood spoor_

Overzicht    
.
. Fotoverslagen
. .
Overzicht
Leeuwarden - Stiens
Harlingen Haven
Franeker

Lw Schenkenschans
Leeuwarden Zwette
Groningen Eemskanaal
Den Helder Haven
Industrie Hoogeveen
Nieuw Amsterdam -
   Schoonebeek

Zwolle Katwolde
Kampen
Santpoort - IJmuiden
Harderwijk Haven
Nijmegen stamlijn
Rotterdam Rijnhaven
Den Bosch Rietvelden
Oosterhout Vijf Eiken
Boxtel - Veghel
Roermond - Dalheim
Maastricht - Lanaken

.
.
. Overige pagina's
. .
Nieuwsoverzicht
Verwante specials
Wat is nieuw?
HTML-frameversie

Bezoekersteller
.

Actualiteiten spoorlijn Santpoort Noord - IJmuiden
Op datum - Per spoorlijn - RSS-feed
RSS

Het fotoverslag van de spoorlijn naar IJmuiden is een momentopname uit 2003. Op deze nieuwspagina aandacht voor de ontwikkelingen rondom deze spoorlijn.

7 juni 2008 B&W Velsen: busbaan op spoorlijn naar IJmuiden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen doet aan de gemeenteraad het voorstel om een nieuwe busbaan aan te leggen op het tracé van de in onbruik geraakte spoorlijn naar IJmuiden. Indien het voorstel door de raad wordt gesteund, betekent dit dat het bijzonder onwaarschijnlijk is dat er ooit weer treinen naar IJmuiden zullen rijden. De busbaan is onderdeel van een plan voor hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) naar IJmuiden.

Het college heeft gekozen¹ voor een tracé waarbij de snelle HOV-bus gebruik zal maken van een vrijliggende busbaan op de plek van de oude spoorlijn aan de westzijde van Driehuis. Vervolgens zal de bus via het oude spoor in IJmuiden, parallel aan de Minister van Houtenlaan, naar de Lange Nieuwstraat en vervolgens naar IJmuiden aan Zee rijden, en vice versa. Om dit mogelijk te maken moet onder andere een tunnel worden aangelegd onder de spoorlijn Haarlem-Beverwijk, iets ten zuiden van Driehuis.

Het college heeft naar eigen zeggen haar keuze gemaakt op grond van zowel technische rapporten als op de reacties van inwoners en belangenorganisaties in Velsen. Deze zijn gehoord op informa- tiebijeenkomsten, maar ook via een klankbordgroep waarin diverse organisaties vertegenwoordigd waren. Hier kwam echter geen eenduidig standpunt uit naar voren. De gemeenteraad van Velsen zal binnenkort een beslissing nemen over het collegevoorstel.

   ¹ Bron: persbericht, Gemeente Velsen, 4 juni 2008.

.
24 mei 2008 Herik Rail: wilde plannen voor trein naar IJmuiden

De in onbruik geraakte spoorlijn naar IJmuiden kan opnieuw in gebruik worden genomen. Dat is althans de mening van Gerard van den Herik van Herik Rail. In een onderzoek dat samen met Meuwissen Advies uit Zoetermeer is opgesteld worden diverse wilde plannen gepresenteerd. Zo zou er een nieuw tracé van het Pontplein naar de Amsterdamse havens moeten komen en zou de spoorlijn moeten worden doorgetrokken naar de havens van IJmuiden en het IJmuiderstrand.
In de Visienota spooraansluiting IJmuiden¹ wordt met name de mogelijkheid voor roll-on roll-off vervoer als kansrijk gezien. In dit concept worden goederentreinen in de Engelse havensteden Hull of Felixstowe in hun geheel op de veerboot gereden, waarna deze in IJmuiden er weer af kunnen rijden om daarna in Rotterdam of Amsterdam aan een bestaande shuttletreinen naar het Europese achterland gekoppeld te worden.² In eerste instantie zou er dan twee keer per dag een trein naar IJmuiden gaan rijden, in aansluiting op de ferry's.³

Het rapport over de plannen voor de IJmuider spoorlijn ziet er optisch goed verzorgd uit en geeft een strategische visie voor spoorvervoer naar IJmuiden. De onderbouwing van deze plannen wordt echter vooruitgeschoven. Met name de onderbouwing voor de aanleg van een nieuwe spoorlijn van het Pontplein in Velsen naar het Westelijk Havengebied in Amsterdam is weinig overtuigend. Het lijkt onwaarschijnlijk dat in een haalbaarheidsonderzoek een rechtvaardiging zal worden gevonden om deze verbinding voor vele tientallen miljoenen aan te leggen.

Het zou voor de geloofwaardigheid van "Herik Rail Cargo" en mevrouw Meuwissen wellicht beter zijn geweest om zich te beperken tot de ontwikkelingsmogelijkheden voor goederenvervoer per spoor in de IJmuider Haven. Het risico bestaat dat door het onrealistische voorstel om een nieuwe spoorlijn naar de Westhavens aan te leggen, het complete rapport als onhaalbaar wordt bestempeld en eventuele andere toekomstige plannen daaronder te lijden hebben. Een bescheiden en realistisch plan heeft een grotere slagingskans dan een plan dat gouden bergen belooft, maar een gedegen onderbouwing en kennis van de spoorvervoermarkt moet ontberen.

¹ Visienota spooraansluiting IJmuiden; Meuwissen Advies, 20 mei 2008.
² Idem, pagina 26.
³ Nieuwe spoorlijn onder Beeckestijn'. IJmuider Courant, 23 mei 2008.

Naar het fotoverslag Santpoort-IJmuiden

Naar de nieuwspagina

Nieuwstips? Mail!

- Advertenties -

Niet beschikbaar

.© Arthur Kamminga

Hoofdpagina Thema: geografie Thema: fotografie Thema: rail Contact_